Image

Wat is de overhoormethode ‘Leren’?

‘Leren’ is de nieuwe overhoormethode van StudyGo. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij alles is geoptimaliseerd om jou zo effectief mogelijk te ondersteunen bij het leren. Op deze pagina vind je ingebouwde features en de onderbouwing daarvan.

Setgrootte

Woordenlijsten bestaan vaak uit tientallen woordcombinaties. Het is niet efficiënt om de gehele lijst in één keer te gaan leren. In plaats daarvan wordt binnen de overhoormethode ‘Leren’ een lijst opgesplitst in sets. Hierdoor leer je de lijst stukje voor stukje. De setgrootte is geoptimaliseerd voor de meest efficiënte manier van leren. De opbouw in grootte zorgt voor distantiëring van woordcombinatieherhalingen binnen een leersessie. Dit heeft een positief effect op retentie [1].

Overhoormethodes

De overhoormethode ‘Leren’ biedt een variatie aan overhoormethodes. Dit zijn Flashcard, Meerkeuze, Hints en Spelling. Van bijvoorbeeld meerkeuzevragen is bekend dat wanneer competitieve incorrecte alternatieve antwoorden worden gepresenteerd, deze overhoormethode een versterkte verwerking en opslag van de gevraagde informatie [2]. Een ander voorbeeld van bewezen effectiviteit is Flashcard, in wetenschappelijke literatuur flashcards genoemd. Onder andere studies [3] en [4] vonden een vooruitgang in geleerde stof wanneer deze overhoormethode werd gebruikt.

Complexiteitsopbouw

Door de presentatievolgorde van woordcombinaties vast te stellen, is een juist complexiteitsopbouw binnen de overhoormethode gegarandeerd. Zo’n opbouw in moeilijksheidsgraag is essentieel voor het behouden van motivatie van leerlingen richting de meer uitdagende en complexe vraagtypes waarbij retentie hoog is [5]. Hierom worden nieuwe woordcombinaties binnen ‘Leren’ altijd eerste met het vraagtype Flashcard gepresenteerd, en vervolgens met Meerkeuze, Hints en Spelling.

Leerrichting

Wanneer een tweede taal (in de wetenschappelijke literatuur afgekort tot L2, i.t.t. de eigen taal; L1) wordt geleerd kan dat zowel receptief (L2-L1) als productief (L1-L2). Leerlingen die enkel receptief worden getoetst kennen een voordeel als ze ook op deze receptieve wijze geleerd hebben [6]. Wanneer echter enkel productief wordt getoetst kennen leerlingen die op productieve wijze geleerd hebben een voordeel [6]. Wanneer zowel receptieve als productieve retentie het doel is en ook op beide wijzen wordt getoetst is het het meest efficiënt ook beide kanten op te leren. Dit laatste is dan ook exact wat de overhoormethode ‘Leren’ faciliteert.

Testeffect

De overhoormethode ‘Leren’ maakt, onder andere, gebruik van testgestuurd leren. Een gevonden effect is dat wanneer vocabulair eenmaal geleerd is, het kritiek is voor het ophalen van de geleerde kennis uit het langetermijngeheugen om herhaaldelijk te testen, in plaats van herhaaldelijk te leren. Met deze methode vindt een grotere consolidatie van het geleerde plaats [7]. Zelfs wordt er een positief testeffect gevonden wanneer studiemateriaal nog niet geleerd is en ophaalpogingen onsuccesvol zijn [8].

Geïnteresseerd?

Benieuwd geworden naar deze nieuwe overhoormethode? ‘Leren’ is voor iedereen gratis beschikbaar op het StudyGo-platform.