De weg naar een gelijkwaardiger onderwijslandschap

Sophie Haasnoot

Gelijke kansen in het onderwijs vormen de basis voor een eerlijke start in het leven. Helaas is kansenongelijkheid op middelbare scholen hardnekkig. Sommige leerlingen staan op school voor uitdagingen die anderen niet ervaren. Simpel gezegd krijgt niet iedereen dezelfde kansen om zich naar zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen.

Gelijke mogelijkheden om te leren en te groeien

Toegang tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een belangrijk aspect van kansengelijkheid. Als middelbare school moet je daarom streven naar een omgeving waarin alle leerlingen gelijke mogelijkheden hebben om te leren en te groeien. Ongeacht hun achtergrond. Dit komt in de praktijk neer op extra aandacht voor individuele behoeften en ondersteuning van je leerlingen.

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je niet zo snel een kwartje

Hoe je het ook wendt of keert, de achtergrond van je leerlingen drukt vanaf de eerste schooldag een stempel op hun schoolcarrière. Zo zijn er altijd scholieren die van huis uit meer ondersteuning krijgen, terwijl anderen te maken hebben met sociale of financiële uitdagingen. Kinderen van ouders met een lagere sociaaleconomische positie zijn kwetsbaarder gedurende hun schoolloopbaan. Hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt is daardoor minder gunstig dan die van hun schoolgenoten.

Integrale aanpak tegen kansenongelijkheid

Lerarentekorten, grote klassen en een systeem van vroege selectie dragen bij aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Zo is onderadvisering, waarbij kinderen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar lagere schooltypen, slechts één voorbeeld van hoe het systeem ongelijke kansen in de hand werkt. Docenten staan op school dagelijks voor de uitdaging om al hun leerlingen het beste onderwijs te bieden. Zij kunnen de kansenongelijkheid echter niet alleen te lijf. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van onderwijsinstellingen, overheid en de maatschappij.

Verbeteren van kwaliteit en investeren in ontwikkeling

Om stappen te kunnen maken moet er meer (financiële) aandacht zijn voor leraren, kleinere klassen én onderwijs dat aansluit bij de behoeften van elke leerling. Voor het bevorderen van gelijke kansen is het hoognodig om extra te investeren in ontwikkeling en ondersteuning van docenten. Bovendien is het van belang dat er buiten het formele curriculum voor álle leerlingen voldoende extra ondersteuning beschikbaar komt. Online studietools kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Deze hulpmiddelen kunnen het onderwijslandschap aanzienlijk gelijkwaardiger maken, omdat hiermee de toegang tot educatieve middelen wordt vergroot. Alle leerlingen kunnen op een eenvoudige manier extra hulp krijgen bij hun schoolwerk.

Met StudyGo strijden tegen kansenongelijkheid

StudyGo biedt een oplossing voor leerlingen wiens ouders geen bijles kunnen betalen of geen hulp kunnen bieden bij huiswerk. Het online platform is een initiatief dat de negatieve cyclus van ongelijkheid kan doorbreken, door kwalitatieve ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken. Schoolleiders spelen een cruciale rol in het beschikbaar maken van dit soort initiatieven. Met StudyGo kunnen zij groepen leerlingen die het het hardst nodig hebben tegen een gereduceerd tarief een extra steuntje in de rug geven.

Gelijke kansen, gelijke toekomst

Het streven naar kansengelijkheid op middelbare scholen vereist samenwerking op alle niveaus. Van beleidsmakers, leraren tot ouders. Door gezamenlijk in te zetten op gelijke kansen, kunnen we een toekomst creëren waarin alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om hun volledige potentieel te benutten. Het is tijd om de kloof te dichten en een onderwijssysteem te bouwen dat gelijke kansen biedt aan elk kind, ongeacht waar ze vandaan komen.

Meer informatie over StudyGo

Wil je dat jullie school ook een steentje bijdraagt in de strijd tegen kansenongelijkheid? Laat hier dan je contactgegevens achter voor meer informatie over het gebruik van StudyGo op school.