Persbericht: Middelbare scholieren geven aan vooral zichzelf prestatiedruk op te leggen, niet hun ouders of leraren

Tamiya

Amsterdam, 4 mei 2023 – Meer dan de helft van de leerlingen (54%) legt vooral zichzelf prestatiedruk op, in plaats van ouders of leraren. Dit blijkt uit het onderzoek De Staat van de Leerling*, uitgevoerd onder ruim 3.000 middelbare scholieren in Nederland. Deze prestatiedruk voelt 44% van de leerlingen onder andere omdat zij moeite hebben met het afkrijgen van huiswerk. Het onderzoeksrapport is in het leven geroepen door online leerplatform StudyGo als aanvulling op het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs, genaamd ‘De Staat van het Onderwijs’. Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van middelbare scholieren op verschillende onderwijsniveaus en thema’s, zoals prestatiedruk, concentratieproblemen en telefoongebruik.

Prestatiedruk is een terugkerend onderwerp met betrekking tot het welzijn van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van de middelbare scholieren ervaart prestatiedruk. Zo geeft 54% aan veel prestatiedruk vanuit zichzelf te ervaren, terwijl slechts 26% prestatiedruk vanuit hun ouder(s)/verzorger(s) en 32% dit vanuit hun leraren ervaart. Slechts 19% van de ondervraagden geeft aan dat hun klasgenoten de bron van prestatiedruk zijn. Deze druk neemt toe tijdens toetsweken (68%), wanneer hun cijfers slecht zijn (61%), de leerlingen moeite hebben met de stof (32%) of door de hoeveelheid huiswerk (51%).

Het onderzoek toont een duidelijk verband tussen prestatiedruk en concentratieproblemen: bij een hogere mate van prestatiedruk nemen de concentratieproblemen toe. Van de ondervraagde leerlingen ervaart ongeveer driekwart soms tot vaak concentratieproblemen tijdens de les (74%), thuis tijdens het leren (75%) of thuis tijdens het maken van huiswerk (72%).

Middelbare scholier in het onderzoek De Staat van de Leerling: “Als ik druk voel, leer ik juist minder goed en haal ik lagere cijfers.”

Concentratieproblemen en telefoongebruik

Uit het onderzoek blijkt dat het telefoongebruik van middelbare scholieren tijdens de les aanzienlijk is. Bijna twee derde van de leerlingen gebruikt de telefoon soms tot vaak om informatie op te zoeken voor een opdracht (61%), of om het rooster te bekijken (62%). Ook geven de leerlingen aan dat ze hun telefoon er tijdens de les niet alleen bijpakken voor schooldoeleinden – bijna de helft (48%) gebruikt deze tijdens de les om social media te checken. Meer dan de helft (53%) gebruikt het mobieltje om te appen onder lestijd. 

Het onderzoek laat zien dat leerlingen die tijdens de les meer hun telefoon gebruiken in grotere mate concentratieproblemen ervaren. Toch geeft 80% van de ondervraagden aan tegen een telefoonverbod op school te zijn. 

De Staat van de Leerling

Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie het rapport De Staat van het Onderwijs naar buiten waarin cijfers, ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssector worden getoond. In aanvulling op dit rapport, presenteert leerplatform StudyGo op eigen initiatief De Staat van de Leerling, een rapport waarin de stem van de leerling centraal staat. Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van leerlingen uit het voorgezet onderwijs op verschillende onderwijsniveaus. 

“Vanuit StudyGo hebben we dagelijks contact met tienduizenden leerlingen.” “Daarom zien we mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze belangrijke groep en hun stem te laten horen.” aldus Tijntje Louwers, Head of StudyGo. StudyGo is het grootste digitale leerplatform in Nederland dat door 60% van de middelbare scholieren wordt gebruikt. Het leerplatform biedt de hulp die leerlingen nodig hebben om hun vakken te leren, maar helpt ook bij de basisvaardigheden als concentratie en het leren eigen maken.

Tijntje Louwers (Head of StudyGo) schittert op peperbussen door Amsterdam

Tamiya

Vandaag, 8 maart, is het International women’s day! Met trots is onze eigen Tijntje Louwers, head of StudyGo, op verschillende plekken in Amsterdam en Den Haag te zien tijdens de role model-campagne van Equals.

Photographer: Carly Wollaert ©. Make-up artist: Sharmila Vooren.

De campagne van Equals zorgt ervoor dat vrouwen geïnspireerd worden door rolmodellen die hen de kracht en zelfverzekerdheid geven om een carrière te starten in technologie, ondernemerschap en leiderschap. Onderzoeken hebben bewezen dat jonge vrouwen in het begin van hun carrière een role-model nodig hebben die hen inspireren om doelen na te durven jagen. Het erkennen en vieren van vrouwen die werkzaam zijn in de tech-branche is daarom juist nu essentieel.

Door wie of wat is Tijntje geïnspireerd?

‘Wiskunde en economie waren mijn favoriete vakken op school en door de jaren heen kwam mijn interesse voor data en digitaal bij. De reden dat ik bepaalde keuzes in mijn carrière heb gemaakt, was vooral gebaseerd op de klik met de mensen waarmee ik (ga) werken, de bedrijfscultuur en de mogelijkheid om dingen te doen die impact hebben. Ik wil dingen snel zien bewegen en veranderen en ben een beetje ongeduldig. En het moet natuurlijk vooral leuk zijn voor alle tijd en uren die je eraan besteedt.’

Welke boodschap heeft Tijntje voor middelbare scholieren?

‘Voor meisjes op middelbare scholen is het belangrijk om alle fantastische kansen in technische functies/ bedrijven te zien. Het is niet perse nerdy of niet cool. Er is een breed scala aan banen en mogelijkheden, dus sluit deze sector niet uit. Op de middelbare school kiezen ze een studieprofiel dat impact heeft op hun toekomstige carrière. Het is belangrijk om te laten zien dat de tech-branche cool is en veel potentie heeft je zelf te ontwikkelen.’

Lees hier meer over de role model campagne 2023 van Equals!

#EqualsRoleModels #YouAreThem #IWD2023

Nieuwe baas bij StudyGo!

aniek

StudyGo is dit jaar wederom een trotse deelnemer van JINC Baas van Morgen. Op donderdag 2 juni 2022 staat CCO Tijntje Louwers haar stoel af aan de baas van vandaag: de 14-jarige Chantal Hu. Zij zit op het vmbo-tl en gaat meedenken over hoe wij StudyGo kunnen neerzetten als hét oefenplatform voor alle leerlingen. Tijntje: “Wij zijn druk bezig met het nadenken en ontwikkelen waar een eindexamen product aan moet voldoen. Daar kan zij ons goed bij helpen!”

De baas van StudyGo voor één dag

Vandaag ervaart Chantal hoe het is om StudyGo over te nemen voor één dag. Ze leert hoe StudyGo in elkaar zit door de hele dag taken over te nemen van CCO Tijntje. Ook denkt ze mee over hoe wij StudyGo nóg beter kunnen maken.

Tijntje: “StudyGo is een platform voor middelbare scholieren om te oefenen en uitleg te krijgen voor schoolvakken waar zij binnenkort een toets of proefwerk voor hebben. Wie weet dan beter waar zo’n platform aan moet voldoen dan iemand die zelf die leeftijd heeft. Chantal gaat daarnaast volgend schooljaar eindexamen doen en dat komt voor ons perfect uit. Want net als Chantal gaan wij volgend jaar ook eindexamen doen. En daar kunnen wij nog wel wat hulp bij gebruiken.”

Gelijke kansen voor iedereen

Met Baas van Morgen willen StudyGo en JINC de strijd aangaan tegen de kansenongelijkheid. In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in een omgeving met veel sociaaleconomische achterstand. Al deze kinderen hebben dromen en talenten, maar hun postcode en sociale omgeving zijn vaak obstakels op hun weg naar succes. Wie opgroeit in een omgeving met weinig rolmodellen of kansen, heeft helaas minder uitzicht op een succesvolle loopbaan dan leeftijdsgenoten uit ‘rijkere’ wijken. Ongeacht hoe slim of talentvol de kinderen zijn.

Tijntje zegt hierover: “In Nederland kunnen we allemaal goed onderwijs krijgen. En dat is nodig. Want we hebben al het talent nodig dat er is om ons land klaar te maken voor de toekomst. We leiden de toekomstige leiders nu op. En wij als bedrijf helpen daarbij met onze platformen maar ook om alle leerlingen die dat willen te inspireren met de verschillende banen die zij in de toekomst zouden kunnen doen. Dat doen we door veel samen te werken met JINC middels bliksemstages, carrière coaching en de Baas van Morgen. Ieder kind heeft talent, en bij elk talent hoort een passende carrière. Sommige kinderen kennen de verschillende opties niet om voor verder te leren. Door ons bedrijf open te stellen voor deze kinderen, willen we ze inspireren hun eigen talenten te vinden en ook te zien wat ze daarmee kunnen doen in de toekomst. “

Een belofte voor de toekomst

De tips en inzichten van Chantal zijn er een paar om nooit te vergeten! En om te laten zien dat Chantal bij StudyGo ook nooit wordt vergeten, ontving de jonge baas een ‘beloftekaartje’ van Tijntje. Met dit kaartje belooft Tijntje dat Chantal later in haar carrière altijd bij haar kan aankloppen.

Maar… wat vonden de medewerkers van hun nieuwe baas Chantal? In hun woorden: “Wát een baas!”

Meerderheid ouders middelbare scholieren vindt geluk, een sociaal leven en veiligheid het allerbelangrijkste op school.

tijntje

Amsterdam, 31 augustus 2021 – online leerplatform StudyGo vroeg 650 ouders met kinderen op de middelbare school wat ze belangrijk vinden in het schoolleven van hun kind. Dit levert een aantal interessante inzichten op. Zo neemt de openheid van kinderen over hetgeen op school gebeurt af gedurende de eerste 3 jaar, met een dieptepunt in de derde klas, daarna neemt deze openheid weer toe. Daarnaast geeft het merendeel van de ouders aan dat ze een passieve rol spelen in het schoolleven van hun kind. Deels omdat kinderen bemoeienis niet prettig vinden, deels omdat ouders het gewoonweg niet kunnen zowel qua tijd als qua inhoud.

‘Hoge cijfers’ en ‘klaar zijn voor de toekomst’ worden als minder belangrijk gezien

  • 85% van de ouders vindt plezier op school belangrijk
  • 70% van de ouders ziet een sociaal leven en een veilige omgeving als een belangrijk punt
  • En maar 50% en 35% vindt eruit halen wat erin zit resp. hoge cijfers belangrijk

60% van de kinderen gebruikt online tools voor extra uitleg en support tijdens het maken van huiswerk. Het merendeel van deze tools wordt gevonden naar aanleiding van tips via mentor of docent. Betaalbereidheid bij ouders voor online tools is er pas op het moment dat het minder goed gaat met de cijfers.

Huiswerkhulp voor alle middelbare scholieren onderbouw

Deze zomer heeft online leerplatform StudyGo haar product uitgebreid met alle kernvakken voor kinderen in de onderbouw van de middelbare school. Dit betekent dat kinderen in klas 1 t/m 3 Havo, VWO en klas 1 en 2 op VMBO-t toegang hebben tot extra uitlegfilmpjes, oefeningen, toetsen en tutoren voor de vakken; wiskunde, Nederlands, biologie, Engels, Frans, natuurkunde en scheikunde. Zodat ieder kind hulp kan krijgen als hij/zij er thuis niet uitkomt en ouders niet mogen, kunnen of willen ondersteunen. “We willen een zo groot mogelijke groep bereiken en ons online leerplatform is veel laagdrempeliger dan een duur huiswerkinstituut Zo maken we huiswerkhulp toegankelijk voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Zodat we álle kinderen – ongeacht de financiële middelen van hun ouders – in staat stellen te groeien en hun talenten te benutten.” zegt Tijntje Louwers van StudyGo.

Voor het volledige onderzoek, grafieken, tabellen en of vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Einde persbericht

Over Futurewhiz

Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van StudyGo, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. StudyGo is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op 1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op StudyGo.nl en WRTS.bescoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijntje Louwers van Futurewhiz; telefoon: 06-54 61 29 46; e-mail: [email protected]

Persbericht: Futurewhiz, moederbedrijf van Squla en StudyGo, komt in handen van NPM Capital

Daan Smith

Futurewhiz, moederbedrijf van Squla, StudyGo en Scoyo, maakt vandaag bekend dat zij wordt overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital. NPM Capital, een Nederlandse investeerder, neemt daartoe het meerderheidsbelang in Futurewhiz over van de internationale investeringsmaatschappij Levine Leichtman Capital Partners (LLCP). De overname heeft geen consequenties voor de kernactiviteiten van de verschillende online leerplatformen voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Partijen verstrekken geen nadere financiële details.

  • Futurewhiz wordt overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital
  • Overname stelt Futurewhiz in staat verder te groeien in binnen- en buitenland
  • Acquisitie heeft geen gevolgen voor kernactiviteiten bestaande online platformen

Serge Bueters, CEO van Futurewhiz: “We zijn blij vandaag te mogen aankondigen dat Futurewhiz wordt overgenomen door NPM Capital. Wij geloven dat met NPM als partner wij onze groeiambities kunnen verwezenlijken en inhoud kunnen geven aan onze missie zo veel mogelijk kinderen op een leuke manier vooruitgang te laten maken met onze populaire platformen SqulaStudyGo en Scoyo. Juist in deze tijd is het cruciaal dat basis- en middelbare scholieren online ondersteuning krijgen bij het leren. Met de actieve steun van NPM Capital kunnen we onze (inter)nationale doelen versnellen en zo de komende jaren miljoenen kinderen op basisscholen en middelbare scholen in Nederland, Duitsland, België en Polen extra ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook zijn we dankbaar voor de support van Levine Leichtman Capital Partners. Samen met het management heeft LLCP significante investeringen gedaan in de groei van onze twee platformen en Futurewhiz klaargemaakt voor deze volgende fase.”

“We voegen met Futurewhiz sterke activiteiten en geweldig gepositioneerde merken toe aan ons portfolio van participaties”, zo stelt Bart Coopmans, Managing Director van NPM Capital. “Online learning past naadloos in onze strategische investeringsthema’s en maatschappelijke trends die wij al enige jaren op de voet volgen en waarin wij denken talentvolle organisaties en marktproposities met groeikapitaal op lange termijn te kunnen te begeleiden in een volgende fase van hun ontwikkeling gericht op lange termijngroei en waarde creatie. Futurewhiz heeft met onder meer Squla, Scoyo en StudyGo een grote staat van dienst en marktpositie. We zien er echt naar uit om samen met hen dat groeipotentieel volledig te benutten.”

Over Futurewhiz

Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en Scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van StudyGo, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. Squla is actief in Nederland en Polen, met squla.nl en squla.pl. StudyGo is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op studygo.nl en WRTS.be. Scoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

Over NPM Capital

NPM Capital investeert in middelgrote ondernemingen in de Benelux. Deze bedrijven worden ondersteund om de volgende groeifase van hun ontwikkeling te realiseren. NPM Capital, met SHV als enig aandeelhouder, beschikt over voldoende kapitaal om een flexibele, over het algemeen lange, investeringshorizon te hanteren. NPM Capital heeft op dit moment een portfolio van 26 deelnemingen (zowel meerderheids- als minderheidsdeelnemingen waaronder groeikapitaal) en focust zich in toenemende mate op de volgende thema’s van de toekomst: Future of Energy, Everything is Digital, Feeding the World en Healthy Life.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private-equityfirma gefocust op middelgrote ondernemingen. Met een 37-jarige staat van dienst en brede ervaring in verschillende sectoren, waaronder franchising, professionele dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en technische producten, maakt LLCP gebruik van een onderscheidende investeringsstrategie, waarbij investeringen in vreemd vermogen en eigen vermogen worden gecombineerd. Sinds de oprichting heeft LLCP ongeveer 11 miljard dollar aan institutioneel kapitaal beheerd, verspreid over 14 investeringsfondsen, en geïnvesteerd in meer dan 85 portefeuillebedrijven. LLCP beheert momenteel ongeveer 7 miljard dollar aan kapitaal – inclusief het meest recente vlaggenschipfonds, Levine Leichtman Capital Partners VI, LP, dat in 2018 sloot met $2,5 miljard aan gecommitteerd kapitaal en het meest recente Europese Fonds, Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSP dat in 2020 sloot met EUR 463 miljoen aan gecommitteerd kapitaal – en heeft kantoren in Los Angeles, London, Den Haag, Stockholm, New York, Chicago, Charlotte en Miami.

Engelse gespreksvaardigheid en woordenschat van basisscholieren die naar middelbare school gaan blijft matig

Daan Smith

Sinds de introductie van Engels op de basisschool in 1986 zien we nauwelijks verbetering. Ook in de huidige Staat van het onderwijs, het jaarlijkse rapport van de schoolinspectie, wordt Engels specifiek genoemd, naast rekenen en lezen. Ongeveer 80%  van de leerlingen van groep 8 beheerst de Engelse gespreksvaardigheid en woordenschat op A1-niveau (beginnend gebruiker) of lager. Er is geen verschil te zien met 2012, de laatste keer dat dit specifiek gemeten is.

Doorlopende leerlijn

Omdat er een doorlopende leerlijn Engels van basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs is gemaakt door SLO zie je dat in tegenstelling tot de andere vreemde talen zoals Frans, Duits, Latijn  en Spaans de middelbare school niet op niveau 0 begint, maar doorgaat waar de basisschool gestopt zou moeten zijn. Er vanuit gaand dat leerlingen al voldoende kennis van de beginselen hebben. Dit geldt zowel voor het de studieboeken en digitale middelen  als voor de docenten in de klas. 

50/50

Docente Engels  Suzanne Lustenhouwer ziet dat het verschil enorm is. Er zijn kinderen die al hele boeken in het Engels lezen en kinderen die nog niet bekend zijn met de basics zoals de dagen van de week, kleuren en de namen voor familieleden. Haar gevoel zegt dat dit 50/50 is in haar brugklassen Havo/VWO. Ook uitgever Noordhoff ziet dit al jaren en heeft in haar populaire Engelse methode Stepping Stones voor de brugklas een Bridging the GAP cursus.

Bridging the gap

“Dit is ook de reden waarom Noordhoff voor alle niveau’s op de middelbare school in leerjaar 1 het eerste hoofdstuk besteedt aan het opvullen van dit gat”, aldus Kees Karremans (directeur VO Noordhoff). Maar waarom wachten tot het eigenlijk al te laat is en er al zoveel afkomt op eerstejaars middelbare scholieren?  De staat van het Onderwijs ziet positief effect in prestaties bij basisscholen waar extra aandacht voor Engels is (extra training voor de leerkrachten, en een specifieke lesmethode in het basisonderwijs.) Echter sinds 2012 is daarin weinig geïnvesteerd en ook weinig veranderd leert ons het rapport. Om die reden hebben StudyGo en SteppingStones de handen ineen geslagen.

Educatief doeboek voor de zomermaanden

“We denken dat het dit jaar nog nijpender zal zijn met het instroomniveau van Engels op de middelbare school, door Covid-19, het wegvallen van de Centrale Eindtoets, en de halve dagen school. Je ziet scholen nu focussen op kernvakken rekenen en taal en minder op andere vakken als STEM en Engels. Ook omdat er nu minder ruimte is voor uitleg en instructie”, benoemt Tijntje Louwers (StudyGo). Met de digitale kennis en woordenlijsten van StudyGo en de Stepping Stones ervaring van Noordhoff is er nu een educatief vakantieboek voor bijna-brugklassers. Een boek waarin kinderen zelfstandig de beginselen van het Engels kunnen leren door middel van uitleg en oefeningen, in lijn met het curriculum, zodat ze goed voorbereid naar de middelbare school gaan na de zomer. “De kennis die we al 10 jaar met Squla (ons jongere broertje/zusje) hebben opgebouwd om thuis aan de slag te gaan met schoolstof kwam ons goed van pas bij de ontwikkeling van dit boek. De intrinsieke motivatie middels leerspelletjes en grapjes hebben kinderen echt nodig als ze het zelf thuis moeten doen, in plaats van in de klas” aldus Tijntje Louwers.  “De creatieve kennis van Squla aangevuld met onze ruime ervaring (meer dan 30 jaar) met het uitgeven van de meest populaire methode Engels in het VO, ontwikkeld door docenten Engels heeft een leuk vakantieboek opgeleverd met een stevige inhoud uit de verschillende onderdelen van de Stepping Stones methode voor de brugklas” sluit Kees Karremans mee af.

Over StudyGo

Overhoor Platform StudyGo is sinds 2005 marktleider in Nederland. Het platform is gratis en helpt leerlingen bij het instuderen van woordenschat uit het Engels, Frans, Duits, Spaans en Latijn. 

Leerlingen en leerkrachten kunnen zelf woordenlijsten samenstellen en delen met andere gebruikers. Op dit moment oefenen ongeveer 300.000 leerlingen hun woordenschat in met StudyGo.  Squla (basisschool)  en StudyGo (middelbare school) vormen samen Futurewhiz.

Over Noordhoff

Stepping Stones is uitgegeven door Noordhoff. Noordhoff is dé kennispartner voor leergierig Nederland. Uit liefde voor ons vak helpen we dagelijks ruim 2 miljoen mensen het beste uit zichzelf te halen. En ontdekken we iedere dag hoe leren nog beter kan. Met slimme methodes en persoonlijke aandacht. Met actueel lesmateriaal en nieuwe technologie. Altijd met de kennis van nu. Nieuwsgierig naar het leren van morgen. 

Meer weten?

Wilt u meer info? Contacteer Tijntje Louwers dan:

Sneller en leuker vreemde talen leren: leerplatform StudyGo nu ook beschikbaar in België

tijntje

Goed nieuws voor leerlingen die de woordenschat van hun taalvakken er maar niet ingestampt krijgen. We ontwikkelden een Belgische versie speciaal voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De leerstof is aangepast aan de Belgische leerdoelen, en maakt woordjes blokken een stuk gemakkelijker.

Online woordenschat inoefenen
Online leerplatform StudyGo helpt leerlingen uit het middelbaar onderwijs om hun vreemde talen onder de knie te krijgen. Het platform is gratis en helpt jongeren om woorden uit vreemde talen in te oefenen. Er zijn woordenlijsten voor alle taalvakken: Frans, Spaans, Engels, Duits, en Latijn. Ook leerkrachten kunnen het platform gebruiken voor hun lessen.

Leerstof nu aangepast aan Belgische leerlingen
Serge Bueters, CEO van StudyGo: “StudyGo bestond al in Nederland, maar we merkten dat er ook in België gretig gebruik van werd gemaakt. Daarom besloten we een lokale versie te maken: een die volledig aan het Belgische schoolsysteem is aangepast, zodat woordjes leren ook voor Vlaamse jongeren sneller en leuker kan.”

Elke leerling geslaagd
Serge Bueters: “Het is de missie van StudyGo om iedere leerling te helpen slagen voor al zijn taalvakken. We zijn blij dat we met onze nieuwe versie ook Belgische leerlingen kunnen helpen. De leerstof is volledig aangepast aan het niveau en de methodes die ze op school gewend zijn.”

Woordenschat en leertools
StudyGo blijft het systeem continu bijschaven: “We hopen nog veel te leren zodat we ons platform volledig op punt kunnen stellen. We werken nauw samen met ouders, leerlingen en leerkrachten: zo garanderen we niet alleen het beste leerresultaat, we zien ook sneller waar er nood aan is en hoe we nog beter kunnen helpen.”

Het leerplatform wordt de komende jaren nog uitgebreid: “Naast manieren om woordjes sneller onder de knie te krijgen, zullen we ook krachtige leertools aanbieden. Die kunnen dan gemakkelijk thuis en in de klas gebruikt worden.”

StudyGo: gratis leerplatform voor het middelbaar onderwijs
WRTS.be is gratis voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs jonger dan 19 jaar. Op het platform vind je woorden- en begrippenlijsten voor de talen Frans, Latijn, Duits, Engels en Spaans. 

Leerlingen en leerkrachten kunnen ook zelf woordenlijsten samenstellen. De lijsten die het vaakst gebruikt worden, krijgen nog een extra controle van de onderwijsexperts van StudyGo.

Studenten kunnen kiezen uit verschillende manieren om te testen hoe goed ze de woordenschat onder de knie hebben. Er is ruimte voor een eigen planning, en ze zien hoe snel ze vooruit gaan.

Leerkrachten kunnen groepen aanmaken voor leerlingen, huiswerk klaarzetten en krijgen de vooruitgang per student en per klas te zien.

StudyGo ook eens uitproberen? Registreer je gratis op WRTS.be.

Samenwerkingen
We zijn op zoek naar allerlei soorten samenwerkingen om WRTS.be bekend te maken in België. In samenwerking met influencers promoten we op dit moment onze straattaal-challenge op Snapchat. Daarnaast werken we samen met Bijleshuis.be, voor mocht je meer persoonlijke hulp nodig hebben bij het studeren.
Wil je ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!

Over StudyGo
Overhoorplatform StudyGo is sinds 2005 marktleider in Nederland. Het platform is gratis en helpt leerlingen bij het instuderen van woordenschat uit het Engels, Frans, Duits, Spaans en Latijn. Leerlingen en leerkrachten kunnen zelf woordenlijsten samenstellen en delen met andere gebruikers.

Op dit moment oefenen ongeveer 300.000 leerlingen hun woordenschat in met StudyGo.

Meer weten?
Wilt u meer info over StudyGo of een proefaccount aanvragen? Contacteer Tijntje Louwers dan:`
* Bel +31 6 54 61 29 46
* Mail naar [email protected]

Leerlingen als TOPRIORITEIT

marloes

Aanstaande woensdag (red: 6 november 2019) is de landelijke staking door PO en VO leerkrachten.
Heerlijk een vrije dag voor jou als leerling, maar wij weten ook dat de schoolstof niet minder wordt en het huiswerk gewoon gedaan moet worden.
Wij geloven dat iedere leerling voldoendes wil halen om over te gaan, zijn huiswerk zo snel mogelijk wil doen en het liefst op een zo leuk mogelijke manier.
Daarom bieden wij de leerlingen een kans om op woensdag 6 november een gratis online les bij te wonen.

Gratis online les

Chill! Een dag geen school op 6 november als je docenten bij een demonstratie of stakingsbijeenkomst aanwezig zijn.

We weten alleen ook dat de schoolstof niet minder wordt en je huiswerk gewoon gedaan moet worden.
StudyGo ziet leerlingen als TOPRIORITEIT en heeft speciaal voor jou een (online) les vol leertips samengesteld. Op woensdag 6 november van 13:00 uur – 13:30 uur kun je gratis meeluisteren. De les wordt gegeven door Engels docent Suzanne Lustenhouwer. Naast tips gaat Suzanne vertellen over leerstrategieën, planning en omgaan met spanning voor een toets.


Op 6 november kun je via StudyGo naar deze live online les toe. Abonneer je hier alvast op ons YouTube kanaal. Heb je vragen voor Suzanne? Stuur ze in via [email protected].

AI en educatie: hoe gaan we verder?

marloes

Slimme tools vinden steeds meer hun plek in het onderwijs. Een internationaal speelveld, waarin China een voorname rol speelt. Welke impact heeft dat op Nederland?

Voor ieder complex probleem kan een handige AI-oplossing verzonnen worden. Tegelijkertijd maken steeds meer mensen zich zorgen over de impact van AI. Hoe weet je nog wat een bot is en wat echt? En vertrouwt een arts zijn eigen diagnose of die van de computer? Ook in de van nature trage educatiesector komt deze discussie nu op gang. Toch is educatieve AI niks nieuws. Verschillende universiteiten doen al jaren research met machine learning-modellen om te voorspellen welke studenten zullen afhaken. En al in de jaren negentig ontstonden in de Verenigde Staten de eerste systemen waarbij de rol van de leraar door de computer werd nagebootst.

Black box

In Nederland zijn slimme digitale leer- en oefen tools inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs. Zo passen producten met een adaptieve component de moeilijkheid of volgorde van de stof aan op basis van de prestaties van het kind. En proberen Memorizing tools de informatieopslag binnen het korte en langetermijngeheugen te voorspellen en hier hierop in te spelen. Veel van deze toepassingen hebben zich in het buitenland snel kunnen ontwikkelen door de schaalvoordelen van een grote thuismarkt. Daarna vinden ze makkelijk hun weg naar onze scholen: er zijn voldoende early adopters onder de docenten, ze spreken Engels en we hebben een uitstekende digitale infrastructuur.

Deze groeiende afhankelijkheid van buitenlandse technologie roept wel een aantal vragen op. Kunnen we deze partijen vertrouwen met de gegevens van onze kinderen? AI gaat straks voorspellen, actief meehelpen in het leerproces en wellicht advies geven aan leerkrachten en ouders. Problematisch hierbij is de ondoorzichtigheid in complexe AI. En de kans op een onbewuste bias die ervoor kan zorgen dat kinderen op verschillende manieren behandeld worden. Dat meisjes andere sommen krijgen dan jongens bijvoorbeeld. Dat black box-effect wordt versterkt wanneer een toepassing ontwikkeld is op een dataset in een ander land, met een ander type onderwijs en afwijkende culturele en ethische normen.

Druk

Je kunt je afvragen of je dit soort kritische software daarom niet van wat dichterbij moet halen. Zodat de lijnen kort zijn en aan de Europese wetgeving wordt voldaan. Het verkleint bovendien het risico van een groeiende data-achterstand die straks niet meer in te halen is. Plus: het kan het hoofd bieden aan lokale problematiek. Het onderwijs hier kampt met grote klassen, een groeiend lerarentekort en een alsmaar toenemende administratieve druk, waardoor een individuele benadering vaak niet mogelijk is. Daar kunnen sterk gepersonaliseerde leeromgevingen, die inspelen op de motivatie, interesses en voorkeuren van het kind, helpen.

* Dit artikel is geschreven door Peter Hofstede, Futurewhiz Media – Squla/ StudyGo en verscheen eerder in het oktobernummer van Emerce magazine (#173).

Persbericht: StudyGo vanaf vandaag in een nieuw jasje

lisa

Al 15 jaar gebruiken docenten en leerlingen StudyGo in en buiten de klas om woordjes en begrippen te leren. Inmiddels hebben meer dan 5 miljoen docenten en leerlingen het platform in die periode gebruikt. En met succes; met StudyGo leren zij efficiënter en halen ze hogere cijfers.

Tijd voor vernieuwing

Op basis van door StudyGo gedaan onderzoek (SODA, 2019) en feedback van docenten en leerlingen hebben we ons platform een complete metamorfose gegeven. Functioneel, visueel en prijstechnisch. Het belangrijkste voor leerlingen is dat ze zeker weten dat de woordenlijsten die ze gebruiken voor hun overhoringen goed en volledig zijn. Dit doen we door te werken met uitgeverslijsten. Deze lijsten zijn 100% correct én in lijn met de op school gebruikte methodes. Daarnaast zijn voor iedereen nu een onbeperkte hoeveelheid woordenlijsten en overhoringen beschikbaar. Ook zorgt het nieuwe design voor sneller en makkelijker boeken of lijsten zoeken. En niet onbelangrijk; leerlingen kunnen oefenen met minimale afleiding doordat het gehele platform nu advertentievrij is!

Groepen aanmaken en leerlingen uitnodigen

Voor docenten is efficiëntie en effectiviteit minstens zo belangrijk. De veelgevraagde functionaliteiten als huiswerk klaarzetten en voortgang van leerlingen inzien, zijn ook in het nieuwe StudyGo toegevoegd.

Eerste stap

Deze vernieuwde versie van het platform is pas het begin. Hiermee is een nieuwe basis gelegd om verder op door te bouwen. Uit eerder gepubliceerd onderzoek van het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat Nederlandse leerlingen over het algemeen met plezier naar school gaan, maar dat de motivatie om te leren in Nederland lager is dan in veel andere landen. Serge Bueters (CEO Futurewhiz): “Het is daarom belangrijk om het leren zo efficiënt, effectief en motiverend mogelijk te maken. Met het vernieuwde platform spelen we hier verder op in, en de komende tijd zullen we hier op doorontwikkelen met ons platform.”

Noot voor de redactie

Over StudyGo
StudyGo is marktleider in Nederland in het online overhoren van woorden en zinnen. Voornamelijk voor talen zoals Engels, Frans, Duits en Spaans. De overhoorlijsten kunnen door leerlingen en docenten zelf worden ingevoerd of worden gedownload van andere gebruikers of uitgevers. Op dit moment oefenen ongeveer 300.000 scholieren met StudyGo.

Onze bronnen checken?
OECD (2016). Reviews of national policies for education. Netherlands 2016. Foundations for the future. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

SODA (2019). StudyGo Doelgroepanalyse. Dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland onder studenten (n=182 – mannen en vrouwen / 13-18 jaar / studenten middelbaar onderwijs), docenten (n=140 – mannen en vrouwen / 25-64 jaar / leerkrachten middelbaar onderwijs) en ouders (n=134 – mannen en vrouwen / 33+ jaar / kind(eren) in de leeftijd 13-18 jaar).

nl_NLNederlands