Meerderheid ouders middelbare scholieren vindt geluk, een sociaal leven en veiligheid het allerbelangrijkste op school.

tijntje

Amsterdam, 31 augustus 2021 – online leerplatform StudyGo vroeg 650 ouders met kinderen op de middelbare school wat ze belangrijk vinden in het schoolleven van hun kind. Dit levert een aantal interessante inzichten op. Zo neemt de openheid van kinderen over hetgeen op school gebeurt af gedurende de eerste 3 jaar, met een dieptepunt in de derde klas, daarna neemt deze openheid weer toe. Daarnaast geeft het merendeel van de ouders aan dat ze een passieve rol spelen in het schoolleven van hun kind. Deels omdat kinderen bemoeienis niet prettig vinden, deels omdat ouders het gewoonweg niet kunnen zowel qua tijd als qua inhoud.

‘Hoge cijfers’ en ‘klaar zijn voor de toekomst’ worden als minder belangrijk gezien

  • 85% van de ouders vindt plezier op school belangrijk
  • 70% van de ouders ziet een sociaal leven en een veilige omgeving als een belangrijk punt
  • En maar 50% en 35% vindt eruit halen wat erin zit resp. hoge cijfers belangrijk

60% van de kinderen gebruikt online tools voor extra uitleg en support tijdens het maken van huiswerk. Het merendeel van deze tools wordt gevonden naar aanleiding van tips via mentor of docent. Betaalbereidheid bij ouders voor online tools is er pas op het moment dat het minder goed gaat met de cijfers.

Huiswerkhulp voor alle middelbare scholieren onderbouw

Deze zomer heeft online leerplatform StudyGo haar product uitgebreid met alle kernvakken voor kinderen in de onderbouw van de middelbare school. Dit betekent dat kinderen in klas 1 t/m 3 Havo, VWO en klas 1 en 2 op VMBO-t toegang hebben tot extra uitlegfilmpjes, oefeningen, toetsen en tutoren voor de vakken; wiskunde, Nederlands, biologie, Engels, Frans, natuurkunde en scheikunde. Zodat ieder kind hulp kan krijgen als hij/zij er thuis niet uitkomt en ouders niet mogen, kunnen of willen ondersteunen. “We willen een zo groot mogelijke groep bereiken en ons online leerplatform is veel laagdrempeliger dan een duur huiswerkinstituut Zo maken we huiswerkhulp toegankelijk voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Zodat we álle kinderen – ongeacht de financiële middelen van hun ouders – in staat stellen te groeien en hun talenten te benutten.” zegt Tijntje Louwers van StudyGo.

Voor het volledige onderzoek, grafieken, tabellen en of vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Einde persbericht

Over Futurewhiz

Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van StudyGo, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. StudyGo is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op 1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op StudyGo.nl en WRTS.bescoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijntje Louwers van Futurewhiz; telefoon: 06-54 61 29 46; e-mail: [email protected]

Main shop CTA

Learning vocabulary and definitions on StudyGo is free for everyone. If you want to try out the other packages, there is always a 7 day free trial.