Klas op stelten: hoe schep je orde in de chaos?

aniek

Ben je voor meer rust en orde in de klas op zoek naar een manier om het te laten ‘klikken’ tussen jou en je leerlingen? Met alleen actieve werkvormen of duidelijke instructies blijft dit soms een uitdaging. Wij hebben 5 tips op een rijtje gezet voor een goed klassenmanagement.

1. Creëer rust en structuur

Als je leerlingen weten wat ze van je kunnen verwachten, zal de les vaak een stuk soepeler verlopen. Zo kun je leerlingen structuur bieden door altijd aan te geven wat ze de volgende les te wachten staat. Zeg bijvoorbeeld: “In de volgende les gaan we dit hoofdstuk uit het boek behandelen en sluiten we de les af met een terugblik op…”. Een ander handig hulpmiddel is een weekplanning die je met je leerlingen deelt. Op die manier weten ze precies waar ze die week aan toe zijn. Ook kun je orde in de klas scheppen door met een klasindeling te werken. Geef de leerlingen vaste plaatsen in de klas, dit scheelt een hoop geroezemoes en tijd aan het begin van elke les.

2. Leg de focus op verbinding

Je leerlingen zullen eerder gemotiveerd zijn om te gaan leren als ze zich op hun gemak voelen. Om dit te bereiken kun je groepsactiviteiten inzetten om de groepsvorming van de klas te stimuleren. Hierbij kun je de leerlingen in verschillende samenstellingen in groepen laten werken. Geef hierbij aan hoe je verwacht dat leerlingen met elkaar omgaan. Wanneer je leerlingen beter kunnen samenwerken, zal de sfeer en de houding van de klas verbeteren.

3. Wees consequent en duidelijk

Vooral aan het begin van het schooljaar willen leerlingen graag weten wat ze van jou kunnen verwachten. Creëer duidelijkheid door direct jouw verwachtingen uit te spreken. Stel samen met je leerlingen afspraken op. Wat hebben jouw leerlingen nodig om te kunnen leren? En wat heb jij van hen nodig om goed les te kunnen geven?

4. Geef positieve feedback

Feedback werkt het best als het op de juiste manier gegeven wordt. Wanneer feedback vooral draait om wat er niet goed gaat, kan dit ertoe leiden dat leerlingen ongemotiveerd raken. Als docent wil je graag dat je feedback effectief is. Dit bereik je vooral door de feedback positief in te steken. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met wat er wél goed ging en daarna overgaan tot de meer serieuzere feedback.

5. Wees jezelf, maar houd het professioneel

Leerlingen zijn in een docent niet op zoek naar een nieuwe vriend, blijkt uit eerder onderzoek. Maar ze willen wel graag een docent die toegankelijk is. Probeer hierin daarom een gulden middenweg te vinden. Blijf dichtbij jezelf en ga voor een natuurlijke leiderschapsstijl. Zorg daarbij voor een zekere afstand en blijf vooral hun docent, die wel altijd benaderbaar is.

Meer tips voor docenten? Lees hier over actieve werkvormen of over leermethodes om leerlingen te motiveren.