Met deze 4 actieve werkvormen motiveer jij je leerlingen in no-time

aniek

Je kent het vast wel: ongemotiveerde leerlingen. Ze zitten op hun mobiel, letten niet op in de les of leiden andere leerlingen af puur uit verveling. Eén reden dat leerlingen niet gemotiveerd kunnen zijn is omdat de les niet aansluit bij hun wensen en behoeften. Veel leerlingen leren omdat het moet, maar niet omdat ze het zelf willen. Hoe zorg je ervoor dat de ‘moetivatie’ veranderd naar ‘motivatie’? Wij zetten 4 actieve werkvormen op een rij waarmee jij jouw leerlingen kan motiveren.

Denken-Delen-Uitwisselen

Vaak staan docenten voor de uitdaging om actieve werkvormen te vinden die passen bij het onderwerp, alsook de leerbehoeften van leerlingen. De werkvorm Denken-Delen-Uitwisselen is er één die goed kan werken om leerlingen te activeren. Het is een krachtig middel dat toepasbaar is in elke les en bij vrijwel elk vak om de hersenen van je leerlingen aan het werk te zetten. Denken-Delen-Uitwisselen heeft de volgende stappen:

  1. Je stelt één of meerdere vragen aan de groep.
  2. Leerlingen krijgen een paar minuten de tijd om hun hersenen te laten kraken over het antwoord. (denken)
  3. Vervolgens delen de leerlingen hun antwoorden met elkaar en komen ze zo tot een unaniem antwoord. (delen)
  4. Tenslotte vraag je één van de leerlingen uit de groep om de antwoorden met de hele klas te delen. (uitwisselen)

Zet je deze methode aan het begin van de les in om de voorkennis te toetsen? Dan kan je met de resultaten van deze werkvorm tot de conclusie komen hoeveel de leerlingen al van het onderwerp weten. Je kan tot conclusies komen als ‘Die leerling kan extra begeleiding gebruiken’ of ‘Alle leerlingen snappen het, ik hoef het niet nog een keer uit te leggen’.

One-Minute-Paper

Een andere actieve werkvorm die je kan inzetten om je leerlingen te motiveren, is de zogeheten One-Minute-Paper. Hierbij geef je je leerlingen de opdracht om met de kennis die ze nu hebben over het onderwerp, in één minuut een verslag te schrijven. Een vraag die de leerlingen kunnen beantwoorden in hun verslag kan zijn: ‘Wat heb je geleerd deze les?’. Het idee achter deze werkvorm is om de essentie van de lesstof op te schrijven. Ook bij deze werkvorm kan je inzichten vergaren over het kennisniveau van je leerlingen. Ze kunnen met deze werkvorm tevens zichzelf verrassen. Je leerlingen weten misschien meer van de lesstof dan ze in eerste instantie dachten. Dit kan voor een motivatie boost zorgen.

Maak de zin af: het antwoord op de som is […]

Net als de lege plekken invullen bij bijvoorbeeld een quiz, kan je deze werkvorm ook in de les zelf toepassen. Je begint met uitleggen, maar laat gaten vallen tijdens de uitleg. Nu is het de taak aan de leerlingen om de zinnen af te maken. Wat ontbreekt in de zin: een bepaalde formule, begrip of een antwoord op een wiskundesom? Laat je leerlingen eerst hun individuele antwoord opschrijven, om het daarna met een groep klasgenoten te bespreken. Vervolgens worden de antwoorden met de hele klas gedeeld.

Schud je leerlingen wakker met een energizer

Na 30 minuten zie je de ooit opgewekte ogen van je leerlingen, veranderen naar glazige blikken. Op dat moment is het handig om een energizer in te zetten. Een quiz is een uitstekend middel om de energie terug in de les te krijgen. Je kan met een quiz de les opbreken, zodat ze de andere helft er weer energiek bij zitten. Het competitieve element is wat de leerlingen gemotiveerd maakt om actief met de lesstof bezig te zijn. Op StudyGo kan je een quiz snel en makkelijk in elkaar zetten en direct door je leerlingen laten maken. Een quiz van 10 vragen is al goed genoeg om de pit erin te houden.

Nu is het aan jou om deze actieve werkvormen toe te passen in de les! Het succes van deze werkvormen is geheel afhankelijk van de willigheid van je leerlingen om te participeren, maar niet geschoten is altijd mis.

Main shop CTA

Learning vocabulary and definitions on StudyGo is free for everyone. If you want to try out the other packages, there is always a 7 day free trial.