Wat zijn signaalwoorden en hoe herken je deze in een zin?

Virginie

Een signaalwoord toont het verband tussen zinnen of alinea’s aan. Het signaalwoord vertelt je wat de zinnen of alinea’s met elkaar te maken hebben. Door het gebruik van signaalwoorden is een tekst makkelijker te lezen; ze geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen de alinea’s. Het maakt een tekst duidelijker, waardoor je deze sneller en beter begrijpt.

Een signaalwoord vertelt je wat de zinnen of alinea’s met elkaar te maken hebben. Het signaalwoord geeft het verband tussen zinnen of alinea’s aan.

Signaalwoorden maken teksten duidelijker

Er zijn veel verschillende soorten signaalwoorden. Maar deze woorden hebben allemaal een ding gemeen: ze geven een verband tussen stukken tekst aan. Aan de hand van deze woorden kun je als lezer signaleren hoe een tekst is opgebouwd. Zo kan het signaalwoord aangeven dat er sprake is van een tegenstelling, opsomming, overeenkomst of chronologische volgorde. Je vindt een tekstverband door goed op signaalwoorden te letten, dit is bijvoorbeeld heel handig bij het begrijpend lezen.

Een signaal is een ander woord voor ‘sein’. Een signaalwoord geeft je als lezer als het ware een seintje dat je op moet letten.

Alle signaalwoorden

Een schrijver gebruikt signaalwoorden om een tekst duidelijker te maken voor jou als lezer. Zo kom je bijvoorbeeld de volgorde van bepaalde gebeurtenissen te weten, maar begrijp je ook dat er een opsomming of samenvatting volgt. Bekijk hieronder veel voorkomende voorbeelden van signaalwoorden.

Signaalwoorden bij tijd

eerst
vroeger
voordat
nadat
daarna
wanneer
intussen
tegelijkertijd
tijdens

Voorbeeld
Voordat ik ga trainen drink ik veel water en tijdens de training drink ik eigenlijk niks.

Signaalwoorden bij tegenstelling

maar
toch
echter
desondanks
daarentegen
enerzijds
hoewel
integendeel

Voorbeeld
Suus houdt veel van muziek, maar niet van dansen.

Signaalwoorden bij opsomming

en
ook
ten eerste, ten tweede etc
daarnaast
bovendien
in de eerste plaats, in de tweede plaats etc
vervolgens
ten slotte
verder

Voorbeeld
Daarnaast werkt Max voor zichzelf en staat hij op zaterdag bij zijn vader in de zaak.

Signaalwoorden bij vergelijking

hetzelfde
zoals
net als
als
zo
evenals
vergeleken met

Voorbeeld
Josje heeft rood haar, net als haar broer.

Door signaalwoorden begrijp je een tekst beter en sneller. Je kunt makkelijker verbanden leggen in de tekst.

Signaalwoorden bij uitleg

omdat
want
daarom
namelijk
immers

Voorbeeld
Roel was heel blij, want hij was net geslaagd voor zijn rijexamen.

Signaalwoorden bij samenvatting

al met al
kortom
samengevat
zoals gezegd
terugblikkend

Voorbeeld
In de zomer gaan zij met de boot naar Terschelling, met de auto naar Kopenhagen en met de trein naar Italië. Al met al hebben ze een druk reisschema.

Signaalwoorden bij conclusie

dus
tot slot
concluderend
daardoor
dat betekent dat

Voorbeeld
Ik heb nog geen plannen voor dit weekend, dus ik heb alle tijd om met je af te spreken.

Main shop CTA

Learning vocabulary and definitions on StudyGo is free for everyone. If you want to try out the other packages, there is always a 7 day free trial.