Image

De Staat van de Leerling

StudyGo presenteert: De Staat van de Leerling. In dit onderzoek belichten we de huidige stand van zaken vanuit het perspectief van de middelbare scholier. Dit rapport is gemaakt op basis van de antwoorden van ruim 3.000 middelbare scholieren. 

Waarom De Staat van de Leerling?

We zijn dagelijks in contact met duizenden middelbare scholieren door het hele land. Hiermee bevindt StudyGo zich middenin de doelgroep en willen wij deze leerlingen graag de kans bieden om hun stem te laten horen. Het doel van dit jaarlijkse rapport is om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van middelbare scholieren op verschillende onderwijsniveaus.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is begin 2023 uitgevoerd onder totaal 3.025 leerlingen van het voortgezet onderwijs, verdeeld over vmbo, havo en vwo. De verdeling van respondenten over de verschillende onderwijsniveaus heeft ons in staat gesteld om een gevarieerd beeld te krijgen van wat er speelt onder de middelbare scholieren in Nederland. 

Neem dan contact op met Tijntje Louwers via [email protected].