100 miljoen uur lesuitval;  het hoofdpijndossier van schoolleiders

Wilfred

Eind 2022 publiceerde Ouder en Onderwijs een onderzoek waaruit bleek dat er op een school gemiddeld bijna 3 uur per week aan lessen per leerling uitvalt. Dit komt overeen met zo’n 12% van het lesaanbod per week, ofwel meer dan 100 miljoen lesuren per jaar in Nederland. Is daar niet een oplossing voor? In dit blog vertellen we je meer over de impact en de oplossingen.

Lesuitval: incidenteel of structureel?

85% van de lesuitval in Nederland wordt, volgens het onderzoek, veroorzaakt door incidentele ziekte van de docent. Het gaat hier dus om incidentele uitval en niet om structurele uitval als gevolg van bijvoorbeeld het docententekort.

Docenten meer en langer ziek

De VO raad heeft ook onderzoek gedaan naar ziekteverzuim. Het is niet verrassend dat de sector flink onder druk staat. Bij onderwijzend personeel (OP’ers) is de gemiddelde uitval in 2022 6.6% (dit was 6.1% in 2021 en 5,6% in NL gemiddeld). Ook is men langer ziek. Gemiddeld is men 12 dagen ziek (ten opzichte van 8 dagen in 2021).

Een leerling die 3 uur Nederlands per week heeft, mist bij ziekte van een docent dus zo’n 6 lesuren Nederlands. Dit komt neer op 5% minder lestijd voor 1 vak.

De effecten van 100 miljoen uur lesuitval

Een uitvaluur heeft op verschillende vlakken impact; op de leerling, ouders en op de school:

  • Als school heb je een achterstand op de te behalen leerdoelen. Dit zorgt op de lange termijn voor een toenemende afstroom en lagere eindexamenresultaten.
  • Het opvullen van gaten met collega vakdocenten leidt tot nog meer werkdruk.
  • Mogelijke problemen met de inspectie over het niet halen van de onderwijstijd.
  • Groeiende ontevredenheid bij ouders over de hoeveelheid lesuitval bij hun kind.
  • Leerlingen die tijdens lesuren door en buiten de school lopen geeft onrust in de school en bij de ouders. 

De huidige invulling van al die uitvaluren

Lesuitval is dus vaak een kortdurend, plotseling probleem, waarvoor je als schoolleider niet een snelle een oplossing hebt. 67% van de uitvaluren wordt ingevuld als vrij uur. Toch wil je voor deze kortlopende incidentele uitval het liefst wel een structurele oplossing hebben. Want ook ouders maken zich zorgen.

Bijna 50% van de ouders maakt zich zorgen over oplopende achterstanden bij hun kind. 20% van de ouders vindt dat de school structureel meer moet doen om lesuitval te voorkomen en uiten hun bezorgdheid op school.

Maar het kan anders…

4 vliegen in 1 klap: een nieuwe aanpak voor lesuitval

Om leerlingen nieuwe stof aan te leren, staat er een vakdocent voor de klas. Als een reguliere les uitvalt, kan een uitvaluur goed worden ingezet om met de aangeleerde stof te oefenen. Hiervoor is niet per definitie een vakdocent nodig om in te ondersteunen.

Leerlingen tijdens een uitvaluur laten oefenen met de stof is second best na een reguliere les. De leerling gaat tenminste al wel aan de slag met de stof. Hiermee slaat de schoolleider 4 vliegen in 1 klap:

  • Leerlingen zitten wél in de schoolbanken en oefenen met StudyGo. Vragen over de stof stellen ze aan online tutoren en nieuwe uitleg krijgen ze via een van de meer dan 7000 uitlegvideo’s.
  • De achterstand op nieuwe lesstof blijft, maar het kennisniveau op reeds behandelde stof wordt versterkt. Dit leidt zowel op korte als op lange termijn tot betere resultaten.
  • De onderwijstijd wordt gehaald. Zie hiervoor ook de voorwaarden van de inspectie. Ook het beoordelingskader onderwijstijd van de inspectie geeft handvatten voor zelfstandig werken.
  • Deze oefenlessen hoeven niet per se door een vakdocent gegeven te worden. Het punt is dat niet de bevoegdheid, maar de bekwaamheid leidend is volgens de wet.  Zo kun je ook Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP’er) voor de groep zetten en ontlast je je docententeam.

Met StudyGo helpen we scholen met het invullen van incidentele lesuitval

StudyGo is hét oefenplatform in het VO. We worden steeds vaker ook door scholen ingezet. Meer dan 500,000 leerlingen gebruiken ons om te oefenen. De leerling is er dus al en kent ons goed. Het is dan nog maar een kleine stap om ons ook op school in te zetten. Door de uitval uren in te vullen als zelfstandige werktijd, begeleid en met gebruik van StudyGo, opereer je keurig binnen de kaders van de Inspectie.

Wil je weten hoe je dit snel opzet? Neem dan contact met ons op. Laten we samen aan de slag gaan om 100 miljoen uitvaluren terug te brengen.


Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met
Sophie Haasnoot (adviseur Scholen van StudyGo)
email: [email protected]

Op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Main shop CTA

Learning vocabulary and definitions on StudyGo is free for everyone. If you want to try out the other packages, there is always a 7 day free trial.