Image

Ćwiczenia z angielskiego

Szybciej zdobądź wyższe oceny z polskiego ze StudyGo. Ćwicz polski za pomocą list do nauki i quizów.

Choose your study mode

Różnego rodzaju tryby nauki pozwolą Ci dogłębnie ćwiczyć polskie słownictwo. Dzięki temu nauka nie tylko będzie bardziej zróżnicowana, ale i uda Ci się lepiej wszystko zapamiętać.

Test yourself on ‘Spelling’, practise with ‘Dictation’, ‘Hints’ or go straight to the ‘Test’. Dive even deeper with ‘Multiple Choice’ and ‘In Your Mind’ (Flashcards)!

Twórz swoje własne listy do nauki lub korzystaj z list swoich przyjaciół

Dzięki StudyGo możesz uczyć się polskiego poprzez tworzenie własnych list do nauki lub quizów. Możesz też korzystać z ćwiczeń swoich znajomych z klasy bądź nauczycieli, by ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć!

Ćwicz polską gramatykę

Jak należy powiedzieć: iść, jechać, chodzić czy jeździć? Gdy uczysz się polskiego, rozróżnienie tych czasowników może sprawiać problem. Utwórz lub znajdź quiz, by opanować gramatykę i język na StudyGo. Nigdy więcej nie pomylisz już tych słów!

Śledź swoje postępy

Po każdym ćwiczeniu pokażemy Ci, ile odpowiedzi było prawidłowych, czego musisz się jeszcze nauczyć oraz Twoją ogólną ocenę. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco wiedzieć w jakim stopniu jesteś przygotowany(-a) do sprawdzianu z polskiego.

Try StudyGo

Main shop CTA

Learning vocabulary and definitions on StudyGo is free for everyone. If you want to try out the other packages, there is always a 7 day free trial.